Ogród Sprawiedliwych w Warszawie powstał jako oddolna inicjatywa społeczna, zainspirowana działalnością włoskiej Fundacji GARIWO. Idea tworzenia Ogrodów i honorowania osób, które w Europie i poza nią – w czasie nazizmu i komunizmu, ludobójstw, masowych mordów, zbrodni przeciwko ludzkości popełnionych w XX i XXI wieku – ratowały życie ludzi lub występowały w obronie ludzkiej wolności i godności, znalazła w Polsce żywy oddźwięk. Takie miejsca przekazują piękno osoby ludzkiej, wydobywając z zapomnienia działania upamiętnionych osób i upubliczniając ich czyny.

Oryginalność inicjatywy polega na tworzeniu demokratycznego udziału w wyborze Sprawiedliwych. Każdy może zgłosić i przesłać do Komitetu kandydaturę osoby do upamiętnienia w Ogrodzie. Dla każdej z uhonorowanych w Ogrodzie osób sadzone jest drzewo, ponadto każdemu z upamiętnionych dedykowany jest kamień pamiątkowy, na którym zamieszczona jest inskrypcja z uzasadnieniem wyboru. Te symbole stanowić mają żywą metaforą odradzania się, niesienia nadziei i zwycięstwa życia – Ogród powstał bowiem na terenie byłego getta warszawskiego, którego 400 000 mieszkańców zostało brutalnie zgładzonych w czasie II wojny światowej.

Fundacja Ogród Sprawiedliwych stawia sobie za cel upamiętnianie i popularyzowanie postaw Sprawiedliwych, a także podejmuje starania na rzecz demokratyzacji świata poprzez wspieranie i prowadzenie działań edukacyjnych, które służą budowaniu atmosfery tolerancji, zaufania i szacunku wobec osób różnych narodowości, płci, mniejszości, kultur i religii.

Ogród Sprawiedliwych w Warszawie powstał jako oddolna inicjatywa społeczna, zainspirowana działalnością włoskiej Fundacji GARIWO. Idea tworzenia Ogrodów i honorowania osób, które w Europie i poza nią – w czasie nazizmu i komunizmu, ludobójstw, masowych mordów, zbrodni przeciwko ludzkości popełnionych w XX i XXI wieku – ratowały życie ludzi lub występowały w obronie ludzkiej wolności i godności, znalazła w Polsce żywy oddźwięk. Takie miejsca przekazują piękno osoby ludzkiej, wydobywając z zapomnienia działania upamiętnionych osób i upubliczniając ich czyny.

Oryginalność inicjatywy polega na tworzeniu demokratycznego udziału w wyborze Sprawiedliwych. Każdy może zgłosić i przesłać do Komitetu kandydaturę osoby do upamiętnienia w Ogrodzie. Dla każdej z uhonorowanych w Ogrodzie osób sadzone jest drzewo, ponadto każdemu z upamiętnionych dedykowany jest kamień pamiątkowy, na którym zamieszczona jest inskrypcja z uzasadnieniem wyboru. Te symbole stanowić mają żywą metaforą odradzania się, niesienia nadziei i zwycięstwa życia – Ogród powstał bowiem na terenie byłego getta warszawskiego, którego 400 000 mieszkańców zostało brutalnie zgładzonych w czasie II wojny światowej.

Fundacja Ogród Sprawiedliwych stawia sobie za cel upamiętnianie i popularyzowanie postaw Sprawiedliwych, a także podejmuje starania na rzecz demokratyzacji świata poprzez wspieranie i prowadzenie działań edukacyjnych, które służą budowaniu atmosfery tolerancji, zaufania i szacunku wobec osób różnych narodowości, płci, mniejszości, kultur i religii.

Ogród Sprawiedliwych w Warszawie powstał jako oddolna inicjatywa społeczna, zainspirowana działalnością włoskiej Fundacji GARIWO. Idea tworzenia Ogrodów i honorowania osób, które w Europie i poza nią – w czasie nazizmu i komunizmu, ludobójstw, masowych mordów, zbrodni przeciwko ludzkości popełnionych w XX i XXI wieku – ratowały życie ludzi lub występowały w obronie ludzkiej wolności i godności, znalazła w Polsce żywy oddźwięk. Takie miejsca przekazują piękno osoby ludzkiej, wydobywając z zapomnienia działania upamiętnionych osób i upubliczniając ich czyny.

Oryginalność inicjatywy polega na tworzeniu demokratycznego udziału w wyborze Sprawiedliwych. Każdy może zgłosić i przesłać do Komitetu kandydaturę osoby do upamiętnienia w Ogrodzie. Dla każdej z uhonorowanych w Ogrodzie osób sadzone jest drzewo, ponadto każdemu z upamiętnionych dedykowany jest kamień pamiątkowy, na którym zamieszczona jest inskrypcja z uzasadnieniem wyboru. Te symbole stanowić mają żywą metaforą odradzania się, niesienia nadziei i zwycięstwa życia – Ogród powstał bowiem na terenie byłego getta warszawskiego, którego 400 000 mieszkańców zostało brutalnie zgładzonych w czasie II wojny światowej.

Fundacja Ogród Sprawiedliwych stawia sobie za cel upamiętnianie i popularyzowanie postaw Sprawiedliwych, a także podejmuje starania na rzecz demokratyzacji świata poprzez wspieranie i prowadzenie działań edukacyjnych, które służą budowaniu atmosfery tolerancji, zaufania i szacunku wobec osób różnych narodowości, płci, mniejszości, kultur i religii.

Ogród Sprawiedliwych w Warszawie powstał jako oddolna inicjatywa społeczna, zainspirowana działalnością włoskiej Fundacji GARIWO. Idea tworzenia Ogrodów i honorowania osób, które w Europie i poza nią – w czasie nazizmu i komunizmu, ludobójstw, masowych mordów, zbrodni przeciwko ludzkości popełnionych w XX i XXI wieku – ratowały życie ludzi lub występowały w obronie ludzkiej wolności i godności, znalazła w Polsce żywy oddźwięk. Takie miejsca przekazują piękno osoby ludzkiej, wydobywając z zapomnienia działania upamiętnionych osób i upubliczniając ich czyny.

Oryginalność inicjatywy polega na tworzeniu demokratycznego udziału w wyborze Sprawiedliwych. Każdy może zgłosić i przesłać do Komitetu kandydaturę osoby do upamiętnienia w Ogrodzie. Dla każdej z uhonorowanych w Ogrodzie osób sadzone jest drzewo, ponadto każdemu z upamiętnionych dedykowany jest kamień pamiątkowy, na którym zamieszczona jest inskrypcja z uzasadnieniem wyboru. Te symbole stanowić mają żywą metaforą odradzania się, niesienia nadziei i zwycięstwa życia – Ogród powstał bowiem na terenie byłego getta warszawskiego, którego 400 000 mieszkańców zostało brutalnie zgładzonych w czasie II wojny światowej.

Fundacja Ogród Sprawiedliwych stawia sobie za cel upamiętnianie i popularyzowanie postaw Sprawiedliwych, a także podejmuje starania na rzecz demokratyzacji świata poprzez wspieranie i prowadzenie działań edukacyjnych, które służą budowaniu atmosfery tolerancji, zaufania i szacunku wobec osób różnych narodowości, płci, mniejszości, kultur i religii.

adres ogrodu

skwer Generała
Jana Jura-Gorzechowskiego,
01-023 Warszawapartnerzy

kontakt / FUNDACJA

Anna Ziarkowska
Prezeska Zarządu Fundacji Ogród Sprawiedliwych


+48 22 255 05 05

anna.ziarkowska@ogrodsprawiedliwych.pl

Dorota Batorska
dyrektorka biura Fundacji


biuro@ogrodsprawiedliwych.pl

Fundacja Ogród Sprawiedliwych

ul. Karowa 20,

00-324 Warszawa

adres ogrodu

skwer Generała
Jana Jura-Gorzechowskiego,
01-023 Warszawa

partnerzy

kontakt / FUNDACJA

Anna Ziarkowska
Prezeska Zarządu Fundacji Ogród Sprawiedliwych


+48 22 255 05 05

anna.ziarkowska@ogrodsprawiedliwych.pl

Dorota Batorska
dyrektorka biura Fundacji


biuro@ogrodsprawiedliwych.pl

Fundacja Ogród Sprawiedliwych

ul. Karowa 20,

00-324 Warszawa

adres ogrodu

skwer Generała
Jana Jura-Gorzechowskiego,
01-023 Warszawa

kontakt / FUNDACJA

Anna Ziarkowska
Prezeska Zarządu Fundacji
Ogród Sprawiedliwych


+48 22 255 05 05

anna.ziarkowska@ogrodsprawiedliwych.pl

Dorota Batorska
dyrektorka biura Fundacji


biuro@ogrodsprawiedliwych.pl

Fundacja Ogród Sprawiedliwych

ul. Karowa 20,

00-324 Warszawa

partnerzy

adres ogrodu

skwer Generała
Jana Jura-Gorzechowskiego,
01-023 Warszawa

partnerzy

kontakt / FUNDACJA

Anna Ziarkowska
Prezeska Zarządu Fundacji Ogród Sprawiedliwych


+48 22 255 05 05

anna.ziarkowska@ogrodsprawiedliwych.pl

Dorota Batorska
dyrektorka biura Fundacji


biuro@ogrodsprawiedliwych.pl

Fundacja Ogród Sprawiedliwych

ul. Karowa 20,

00-324 Warszawa