adres ogrodu

skwer Generała
Jana Jura-Gorzechowskiego,
01-023 Warszawa

kontakt / FUNDACJA

Anna Ziarkowska
Prezeska Zarządu Fundacji
Ogród Sprawiedliwych


+48 22 255 05 05

anna.ziarkowska@ogrodsprawiedliwych.pl

Dorota Batorska
dyrektorka biura Fundacji


biuro@ogrodsprawiedliwych.pl

Fundacja Ogród Sprawiedliwych

ul. Karowa 20,

00-324 Warszawa

partnerzy

adres ogrodu

skwer Generała
Jana Jura-Gorzechowskiego,
01-023 Warszawa

kontakt / FUNDACJA

Anna Ziarkowska
Prezeska Zarządu Fundacji
Ogród Sprawiedliwych


+48 22 255 05 05

anna.ziarkowska@ogrodsprawiedliwych.pl

Dorota Batorska
dyrektorka biura Fundacji


biuro@ogrodsprawiedliwych.pl

Fundacja Ogród Sprawiedliwych

ul. Karowa 20,

00-324 Warszawa

partnerzy

adres ogrodu

skwer Generała
Jana Jura-Gorzechowskiego,
01-023 Warszawa

partnerzy

kontakt / FUNDACJA

Anna Ziarkowska
Prezeska Zarządu Fundacji Ogród Sprawiedliwych


+48 22 255 05 05

anna.ziarkowska@ogrodsprawiedliwych.pl

Dorota Batorska
dyrektorka biura Fundacji


biuro@ogrodsprawiedliwych.pl

Fundacja Ogród Sprawiedliwych

ul. Karowa 20,

00-324 Warszawa

adres ogrodu

skwer Generała
Jana Jura-Gorzechowskiego,
01-023 Warszawa

partnerzy

kontakt / FUNDACJA

Anna Ziarkowska
Prezeska Zarządu Fundacji Ogród Sprawiedliwych


+48 22 255 05 05

anna.ziarkowska@ogrodsprawiedliwych.pl

Dorota Batorska
dyrektorka biura Fundacji


biuro@ogrodsprawiedliwych.pl

Fundacja Ogród Sprawiedliwych

ul. Karowa 20,

00-324 Warszawa

Julia Ilisińska

8.02.1903, Oświęcim – 15 czerwca 1978, Oświęcim Urodziła się 8 lutego 1903 roku w Oświęcimiu. W szkole opanowała doskonale język niemiecki. Znajomość tego języka okazała się przydatna w okresie okupacji. Jej mąż, Władysław Ilisiński, prowadził sklep i restaurację. Julia pomagała mu w tym przedsięwzięciu, wychowując trójkę dzieci: Władysława, Franciszka i Elżbietę.

„Nie można zamykać oczu na dramat rozgrywający się za drutami”.

Już od 1940 roku zaangażowała się w akcję niesienia pomocy więźniom KL Auschwitz. Dostarczała im żywność i lekarstwa. W domu Ilisińskich mieścił się punkt, gdzie przygotowywano zupy i rozdzielano je wśród więźniów. Tu także odbywała się dystrybucja lekarstw dla obozu. Przejmowała od więźniów grypsy i przesyłała je w listach do rodzin, współpracowała w przygotowywaniu ucieczek z obozu, działalność na rzecz więźniów prowadziła także w ramach ZWZ/AKA Obwodu Oświęcimskiego. Za działalność na rzecz więźniów została wraz z mężem aresztowana przez gestapo we wrześniu 1941. Umieszczono ją w Więzieniu śledczym w Oświęcimiu, następnie przewieziono do więzienia w Mysłowicach. W czasie śledztwa nie przyznała się do kontaktów z więźniami. W lipcu 1942 r. została zwolniona z więzienia. Niestety, Władysław Ilisiński, podejrzewany o posiadanie broni i radia, został umieszczony w KL Auschiwtz, następnie przeniesiony do Wadowic, skąd miał być odesłany do obozu oświęcimskiego. Nie dotarł tam – 12 października 1942 został zastrzelony w Wadowicach. Kiedy aresztowano Julię i Władysława Ilisińskich, ich dom na Starych Stawach oraz całe mienie zostało skonfiskowane. Dziećmi zajęła się rodzina. Po wojnie Julia Ilisińska wróciła z dziećmi do odzyskanego domu w Starych Stawach. Żyła w bardzo trudnych warunkach materialnych. Nie otrzymywała nawet renty. Z pomocą księży salezjanów udało jej się wykształcić i usamodzielnić dzieci. Zmarła 15 czerwca 1978 r.

Julia Ilisińska

8.02.1903, Oświęcim – 15 czerwca 1978, Oświęcim Urodziła się 8 lutego 1903 roku w Oświęcimiu. W szkole opanowała doskonale język niemiecki. Znajomość tego języka okazała się przydatna w okresie okupacji. Jej mąż, Władysław Ilisiński, prowadził sklep i restaurację. Julia pomagała mu w tym przedsięwzięciu, wychowując trójkę dzieci: Władysława, Franciszka i Elżbietę.

„Nie można zamykać oczu na dramat rozgrywający się za drutami”.

Już od 1940 roku zaangażowała się w akcję niesienia pomocy więźniom KL Auschwitz. Dostarczała im żywność i lekarstwa. W domu Ilisińskich mieścił się punkt, gdzie przygotowywano zupy i rozdzielano je wśród więźniów. Tu także odbywała się dystrybucja lekarstw dla obozu. Przejmowała od więźniów grypsy i przesyłała je w listach do rodzin, współpracowała w przygotowywaniu ucieczek z obozu, działalność na rzecz więźniów prowadziła także w ramach ZWZ/AKA Obwodu Oświęcimskiego. Za działalność na rzecz więźniów została wraz z mężem aresztowana przez gestapo we wrześniu 1941. Umieszczono ją w Więzieniu śledczym w Oświęcimiu, następnie przewieziono do więzienia w Mysłowicach. W czasie śledztwa nie przyznała się do kontaktów z więźniami. W lipcu 1942 r. została zwolniona z więzienia. Niestety, Władysław Ilisiński, podejrzewany o posiadanie broni i radia, został umieszczony w KL Auschiwtz, następnie przeniesiony do Wadowic, skąd miał być odesłany do obozu oświęcimskiego. Nie dotarł tam – 12 października 1942 został zastrzelony w Wadowicach. Kiedy aresztowano Julię i Władysława Ilisińskich, ich dom na Starych Stawach oraz całe mienie zostało skonfiskowane. Dziećmi zajęła się rodzina. Po wojnie Julia Ilisińska wróciła z dziećmi do odzyskanego domu w Starych Stawach. Żyła w bardzo trudnych warunkach materialnych. Nie otrzymywała nawet renty. Z pomocą księży salezjanów udało jej się wykształcić i usamodzielnić dzieci. Zmarła 15 czerwca 1978 r.

Julia Ilisińska

8.02.1903, Oświęcim – 15 czerwca 1978, Oświęcim Urodziła się 8 lutego 1903 roku w Oświęcimiu. W szkole opanowała doskonale język niemiecki. Znajomość tego języka okazała się przydatna w okresie okupacji. Jej mąż, Władysław Ilisiński, prowadził sklep i restaurację. Julia pomagała mu w tym przedsięwzięciu, wychowując trójkę dzieci: Władysława, Franciszka i Elżbietę.

„Nie można zamykać oczu na dramat rozgrywający się za drutami”.

Już od 1940 roku zaangażowała się w akcję niesienia pomocy więźniom KL Auschwitz. Dostarczała im żywność i lekarstwa. W domu Ilisińskich mieścił się punkt, gdzie przygotowywano zupy i rozdzielano je wśród więźniów. Tu także odbywała się dystrybucja lekarstw dla obozu. Przejmowała od więźniów grypsy i przesyłała je w listach do rodzin, współpracowała w przygotowywaniu ucieczek z obozu, działalność na rzecz więźniów prowadziła także w ramach ZWZ/AKA Obwodu Oświęcimskiego. Za działalność na rzecz więźniów została wraz z mężem aresztowana przez gestapo we wrześniu 1941. Umieszczono ją w Więzieniu śledczym w Oświęcimiu, następnie przewieziono do więzienia w Mysłowicach. W czasie śledztwa nie przyznała się do kontaktów z więźniami. W lipcu 1942 r. została zwolniona z więzienia. Niestety, Władysław Ilisiński, podejrzewany o posiadanie broni i radia, został umieszczony w KL Auschiwtz, następnie przeniesiony do Wadowic, skąd miał być odesłany do obozu oświęcimskiego. Nie dotarł tam – 12 października 1942 został zastrzelony w Wadowicach. Kiedy aresztowano Julię i Władysława Ilisińskich, ich dom na Starych Stawach oraz całe mienie zostało skonfiskowane. Dziećmi zajęła się rodzina. Po wojnie Julia Ilisińska wróciła z dziećmi do odzyskanego domu w Starych Stawach. Żyła w bardzo trudnych warunkach materialnych. Nie otrzymywała nawet renty. Z pomocą księży salezjanów udało jej się wykształcić i usamodzielnić dzieci. Zmarła 15 czerwca 1978 r.

Julia Ilisińska

8.02.1903, Oświęcim – 15 czerwca 1978, Oświęcim Urodziła się 8 lutego 1903 roku w Oświęcimiu. W szkole opanowała doskonale język niemiecki. Znajomość tego języka okazała się przydatna w okresie okupacji. Jej mąż, Władysław Ilisiński, prowadził sklep i restaurację. Julia pomagała mu w tym przedsięwzięciu, wychowując trójkę dzieci: Władysława, Franciszka i Elżbietę.

„Nie można zamykać oczu na dramat rozgrywający się za drutami”.

Już od 1940 roku zaangażowała się w akcję niesienia pomocy więźniom KL Auschwitz. Dostarczała im żywność i lekarstwa. W domu Ilisińskich mieścił się punkt, gdzie przygotowywano zupy i rozdzielano je wśród więźniów. Tu także odbywała się dystrybucja lekarstw dla obozu. Przejmowała od więźniów grypsy i przesyłała je w listach do rodzin, współpracowała w przygotowywaniu ucieczek z obozu, działalność na rzecz więźniów prowadziła także w ramach ZWZ/AKA Obwodu Oświęcimskiego. Za działalność na rzecz więźniów została wraz z mężem aresztowana przez gestapo we wrześniu 1941. Umieszczono ją w Więzieniu śledczym w Oświęcimiu, następnie przewieziono do więzienia w Mysłowicach. W czasie śledztwa nie przyznała się do kontaktów z więźniami. W lipcu 1942 r. została zwolniona z więzienia. Niestety, Władysław Ilisiński, podejrzewany o posiadanie broni i radia, został umieszczony w KL Auschiwtz, następnie przeniesiony do Wadowic, skąd miał być odesłany do obozu oświęcimskiego. Nie dotarł tam – 12 października 1942 został zastrzelony w Wadowicach. Kiedy aresztowano Julię i Władysława Ilisińskich, ich dom na Starych Stawach oraz całe mienie zostało skonfiskowane. Dziećmi zajęła się rodzina. Po wojnie Julia Ilisińska wróciła z dziećmi do odzyskanego domu w Starych Stawach. Żyła w bardzo trudnych warunkach materialnych. Nie otrzymywała nawet renty. Z pomocą księży salezjanów udało jej się wykształcić i usamodzielnić dzieci. Zmarła 15 czerwca 1978 r.

Julia Ilisińska

8.02.1903, Oświęcim – 15 czerwca 1978, Oświęcim Urodziła się 8 lutego 1903 roku w Oświęcimiu. W szkole opanowała doskonale język niemiecki. Znajomość tego języka okazała się przydatna w okresie okupacji. Jej mąż, Władysław Ilisiński, prowadził sklep i restaurację. Julia pomagała mu w tym przedsięwzięciu, wychowując trójkę dzieci: Władysława, Franciszka i Elżbietę.

„Nie można zamykać oczu na dramat rozgrywający się za drutami”.

Już od 1940 roku zaangażowała się w akcję niesienia pomocy więźniom KL Auschwitz. Dostarczała im żywność i lekarstwa. W domu Ilisińskich mieścił się punkt, gdzie przygotowywano zupy i rozdzielano je wśród więźniów. Tu także odbywała się dystrybucja lekarstw dla obozu. Przejmowała od więźniów grypsy i przesyłała je w listach do rodzin, współpracowała w przygotowywaniu ucieczek z obozu, działalność na rzecz więźniów prowadziła także w ramach ZWZ/AKA Obwodu Oświęcimskiego. Za działalność na rzecz więźniów została wraz z mężem aresztowana przez gestapo we wrześniu 1941. Umieszczono ją w Więzieniu śledczym w Oświęcimiu, następnie przewieziono do więzienia w Mysłowicach. W czasie śledztwa nie przyznała się do kontaktów z więźniami. W lipcu 1942 r. została zwolniona z więzienia. Niestety, Władysław Ilisiński, podejrzewany o posiadanie broni i radia, został umieszczony w KL Auschiwtz, następnie przeniesiony do Wadowic, skąd miał być odesłany do obozu oświęcimskiego. Nie dotarł tam – 12 października 1942 został zastrzelony w Wadowicach. Kiedy aresztowano Julię i Władysława Ilisińskich, ich dom na Starych Stawach oraz całe mienie zostało skonfiskowane. Dziećmi zajęła się rodzina. Po wojnie Julia Ilisińska wróciła z dziećmi do odzyskanego domu w Starych Stawach. Żyła w bardzo trudnych warunkach materialnych. Nie otrzymywała nawet renty. Z pomocą księży salezjanów udało jej się wykształcić i usamodzielnić dzieci. Zmarła 15 czerwca 1978 r.

adres ogrodu

skwer Generała
Jana Jura-Gorzechowskiego,
01-023 Warszawapartnerzy

kontakt / FUNDACJA

Anna Ziarkowska
Prezeska Zarządu Fundacji Ogród Sprawiedliwych


+48 22 255 05 05

anna.ziarkowska@ogrodsprawiedliwych.pl

Dorota Batorska
dyrektorka biura Fundacji


biuro@ogrodsprawiedliwych.pl

Fundacja Ogród Sprawiedliwych

ul. Karowa 20,

00-324 Warszawa

adres ogrodu

skwer Generała
Jana Jura-Gorzechowskiego,
01-023 Warszawa

partnerzy

kontakt / FUNDACJA

Anna Ziarkowska
Prezeska Zarządu Fundacji Ogród Sprawiedliwych


+48 22 255 05 05

anna.ziarkowska@ogrodsprawiedliwych.pl

Dorota Batorska
dyrektorka biura Fundacji


biuro@ogrodsprawiedliwych.pl

Fundacja Ogród Sprawiedliwych

ul. Karowa 20,

00-324 Warszawa

adres ogrodu

skwer Generała
Jana Jura-Gorzechowskiego,
01-023 Warszawa

kontakt / FUNDACJA

Anna Ziarkowska
Prezeska Zarządu Fundacji
Ogród Sprawiedliwych


+48 22 255 05 05

anna.ziarkowska@ogrodsprawiedliwych.pl

Dorota Batorska
dyrektorka biura Fundacji


biuro@ogrodsprawiedliwych.pl

Fundacja Ogród Sprawiedliwych

ul. Karowa 20,

00-324 Warszawa

partnerzy