Droga do Fundacji Ogrodu Sprawiedliwych

Idea założenia warszawskiego Ogrodu narodziła się w trakcie pierwszych obchodów Europejskiego Dnia Pamięci o Sprawiedliwych – 6 marca 2013 – z inspiracji włoskiej fundacji GARIWO. Komitet Ogrodu Sprawiedliwych w Warszawie przyjął propozycję Dzielnicy Wola ulokowaniu Ogrodu na skwerze gen. Jana Jura-Gorzechowskiego. Każdego roku wyrastają tu drzewka dedykowane tym, którzy ratowali życie innych lub występowali w obronie ludzkiej godności – w czasie nazizmu i komunizmu, ludobójstw, masowych mordów, zbrodni przeciw ludzkości, popełnionych w XX i XXI wieku.

2003

Zaczęło się we Włoszech

Pierwszy Ogród Sprawiedliwych został otwarty w 2003 roku w Mediolanie z inicjatywy włoskiej fundacji GARIWO.

www.en.gariwo.net2011

Apel do Parlamentu Europejskiego

Komitet Światowego Ogrodu Sprawiedliwych „Gariwo” zaczyna zbierać podpisy pod apelem do Parlamentu Europejskiego o ustanowienie Europejskiego Dnia Pamięci o Sprawiedliwych: „Sprawiedliwi ocalili honor Europy w czasie Shoah i sprawili, że nie utraciliśmy wiary w ludzkość. (...) Dziś za Sprawiedliwych uważamy również tych, którzy sprzeciwiali się ludobójstwu Ormian, udzielali pomocy ofiarom wojny w Ruandzie, Kambodży i w czasie czystek etnicznych w byłej Jugosławii. Na miano Sprawiedliwych zasługują również ci, którzy występowali w obronie godności i wolności w reżimach totalitarnych i nie zawahali się otwarcie mówić o zbrodniczym systemie gułagów.


To oni swoją odwagą przyczynili się do zjednoczenia Europy. Przykłady te mają wymiar uniwersalny. Zachęcają nas do pielęgnowania dziedzictwa Sprawiedliwych i zdecydowanego sprzeciwu wobec wszelkich form rasizmu, dyskryminacji etnicznej, społecznej, politycznej i religijnej. (...) Świat, w którym żyjemy, nie jest wolny od konfliktów, co szczególnie powinno nas skłaniać do przypominania o czynach Sprawiedliwych, wskazywać na wartość Dobra”. Pod apelem podpisują się m.in. Umberto Eco, Dario Fo, Swietłana Broz, Marc-Henri Fermont, Daniel J. Goldhagen, Aleksander Kwaśniewski, Władysław Bartoszewski i Tadeusz Mazowiecki.

2012

6 marca Europejski Dzień Pamięci
o Sprawiedliwych

0 maja 2012 roku Parlameny Europejski przyjmuje rezolucję ustanawiającą dzień 6 marca Europejskim Dniem Pamięci o Sprawiedliwych. 6 marca to data śmierci Mosze Bejskiego, urodzonego w podkrakowskich Działoszycach, inicjatora Ogrodu Sprawiedliwych w Jerozolimie oraz współtwórcy definicji „Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata” (1953).


„Mając na uwadze, że pamięć o czynieniu dobra ma podstawowe znaczenie dla procesu integracji europejskiej, ponieważ uczy młode pokolenia, że każdy może zawsze dokonać wyboru i udzielić pomocy innym ludziom i chronić godność ludzką oraz że instytucje publiczne mają obowiązkek stawiać za wzór osoby chroniące innych przed prześladowaniami motywowanymi nienawiścią, Parlament Europejski wspiera apel najbardziej znamienitych obywateli o ustanowienie Europejskiego Dnia Pamięci o Sprawiedliwych w celu uczczenia w dniu 6 marca osób, które stawiły swą indywidualną podstawą opór zbroniom przeciw ludzkości i totalitaryzmowi”.

2013

Decyzja o utworzeniu Warszawskiego Ogrodu Sprawiedliwych

W warszawskim Domu Spotkań z Historią ukonstytuował się pod przewodnictwem Tadeusza Mazowieckiego Komitet Honorowy Europejskiego Dnia Pamięci o Sprawiedliwych. Komitet za cel swojej działalności uznał promowanie idei Sprawiedliwych, przede wszystkim ze względu na jej edukacyjny potencjał i aktywne wspieranie obchodów tegoświęta w Polsce oraz podejmowanie działań zmierzających do utworzenia Warszawskiego Ogrodu Sprawiedliwych. Komitet Ogrodu Sprawiedliwych w Warszawie przyjął propozycję Dzielnicy Wola o ulokowaniu Ogrodu na skwerze gen. Jana Jura-Gorzechowskiego. 

2014

Otwarcie pierwszego
w Polsce Ogrodu Sprawiedliwych

Każdego roku wyrastać tu będą drzewka dedykowane tym w Europie i poza nią, którzy ratowali życie innych lub występowali w obronie ludzkiej godności - w czasie nazimu i komunizmu, ludobójstw, masowych mordów, zbrodni przeciwko ludzkości, popełnionych w XX i XXI wieku.


Pierwszymi uhonorowanymi są: Marek Edelman, Magdalena Grodzka-Gużkowska, Jan Karski (Jan Kozielewski), Antonia Locatelli, Tadeusz Mazowiecki, Anna Politkowska. Dzięki inicjatywie włoskiej fundacji "Gariwo" otworzonych już zostało kilkadziesiąt Ogrodów Sprawiedliwych na świecie.


>>>>

Lista Ogrodów Sprawiedliwych
na Świecie:

Komitet
Fundacji Ogród Sprawiedliwych

Agnieszka Bieńczyk-Missala

przewodnicząca Komitetu Fundacji Ogród Sprawiedliwych

Wojciech Białożyt

członek zarządu Fundacji Centrum
im. prof. Bronisława Geremka

Francesco M. Cataluccio

przedstawiciel fundacji GARIWO w Polsce

Bogdan Białek

prezes Stowarzyszenia im. Jana Karskiego

Alicja Bartuś

kierowniczka Oświęcimskiego Instytutu Praw Człowieka

Konstanty Gebert

dziennikarz, publicysta, wykładowca akademicki, tłumacz, założyciel miesięcznika „Midrasz”

Piotr Jakubowski

dyrektor Domu Spotkań z Historią

Artur Jóźwik

dyrektor Biura Kultury w Urzędzie m. st. Warszawy

Urszula Kierzkowska

burmistrz dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy

Maja Komorowska

aktorka filmowa i teatralna

Lena Kolarska-Bobińska

socjolog, profesor nauk humanistycznych

Zbigniew Nosowski

publicysta, redaktor naczelny kwartalnika „Więź”

Wacław Oszajca

jezuita, publicysta, współzałożyciel i członek rady programowej Wschodniej Fundacji Kultury „Akcent”

Adam Daniel Rotfeld

profesor nauk humanistycznych, dyplomata, członek rady Fundacji Służby Rzeczpospolitej

Paula Sawicka

przewodnicząca Rady Programowej OR

Michael Joseph Schudrich

Naczelny Rabin Polski,  członek Kolegium Społecznego Muzeum Historii Żydów Polskich Polin

Zygmunt Stępiński

dyrektor Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN

Anna Stupnicka-Bando

prezeska Polskiego Towarzystwa Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata

Róża Thun

działaczka polityczna, posłanka do Parlamentu Europejskiego

Józef Wancer

członek Rady i Przewodniczący Komisji Finansowej Fundacji Auschwitz-Birkenau

Ewa Wierzyńska

dyrektorka Fundacji Edukacyjnej Jana Karskiego, inicjatorka i kierowniczka programu edukacyjnego „Jan Karski: Niedokończona Misja”, realizowanego w ramach projektu przy Muzeum Historii Polski

Małgorzata Zakrzewska

Radna m.st. Warszawy, Wiceprzewodnicząca Komisji Kultury i Promocji

Anna Ziarkowska

Prezeska Zarządu Fundacji Ogród Sprawiedliwych

Rada Fundacji

Wojciech Soczewica

przewodniczący Rady Fundacji
Ogród Sprawiedliwych

Francesco M. Cataluccio

Konstanty Gebert

Piotr Jakubowski

Józef Wancer

Fundatorzy Fundacji

Fundacja Auschwitz-Birkenau

GARIWO

Józef Wancer

Zarząd Fundacji

Anna Ziarkowska

Prezeska Zarządu Fundacji Ogród Sprawiedliwych

Dorota Batorska

członkini Zarządu

Dział
edukacji

Justyna Dominiak

koordynatorka projektów edukacyjnych

Adam Rębacz

współpraca z nauczycielami

Droga do Fundacji Ogrodu Sprawiedliwych

Idea założenia warszawskiego Ogrodu narodziła się w trakcie pierwszych obchodów Europejskiego Dnia Pamięci o Sprawiedliwych – 6 marca 2013 – z inspiracji włoskiej fundacji GARIWO. Komitet Ogrodu Sprawiedliwych w Warszawie przyjął propozycję Dzielnicy Wola ulokowaniu Ogrodu na skwerze gen. Jana Jura-Gorzechowskiego. Każdego roku wyrastają tu drzewka dedykowane tym, którzy ratowali życie innych lub występowali w obronie ludzkiej godności – w czasie nazizmu i komunizmu, ludobójstw, masowych mordów, zbrodni przeciw ludzkości, popełnionych w XX i XXI wieku.

2003

Zaczęło się we Włoszech

Pierwszy Ogród Sprawiedliwych został otwarty w 2003 roku w Mediolanie z inicjatywy włoskiej fundacji GARIWO.

www.en.gariwo.net2011

Apel do Parlamentu Europejskiego

Komitet Światowego Ogrodu Sprawiedliwych „Gariwo” zaczyna zbierać podpisy pod apelem do Parlamentu Europejskiego o ustanowienie Europejskiego Dnia Pamięci o Sprawiedliwych: „Sprawiedliwi ocalili honor Europy w czasie Shoah i sprawili, że nie utraciliśmy wiary w ludzkość. (...) Dziś za Sprawiedliwych uważamy również tych, którzy sprzeciwiali się ludobójstwu Ormian, udzielali pomocy ofiarom wojny w Ruandzie, Kambodży i w czasie czystek etnicznych w byłej Jugosławii. Na miano Sprawiedliwych zasługują również ci, którzy występowali w obronie godności i wolności w reżimach totalitarnych i nie zawahali się otwarcie mówić o zbrodniczym systemie gułagów.


To oni swoją odwagą przyczynili się do zjednoczenia Europy. Przykłady te mają wymiar uniwersalny. Zachęcają nas do pielęgnowania dziedzictwa Sprawiedliwych i zdecydowanego sprzeciwu wobec wszelkich form rasizmu, dyskryminacji etnicznej, społecznej, politycznej i religijnej. (...) Świat, w którym żyjemy, nie jest wolny od konfliktów, co szczególnie powinno nas skłaniać do przypominania o czynach Sprawiedliwych, wskazywać na wartość Dobra”. Pod apelem podpisują się m.in. Umberto Eco, Dario Fo, Swietłana Broz, Marc-Henri Fermont, Daniel J. Goldhagen, Aleksander Kwaśniewski, Władysław Bartoszewski i Tadeusz Mazowiecki.

2012

6 marca Europejski Dzień Pamięci
o Sprawiedliwych

0 maja 2012 roku Parlameny Europejski przyjmuje rezolucję ustanawiającą dzień 6 marca Europejskim Dniem Pamięci o Sprawiedliwych. 6 marca to data śmierci Mosze Bejskiego, urodzonego w podkrakowskich Działoszycach, inicjatora Ogrodu Sprawiedliwych w Jerozolimie oraz współtwórcy definicji „Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata” (1953).


„Mając na uwadze, że pamięć o czynieniu dobra ma podstawowe znaczenie dla procesu integracji europejskiej, ponieważ uczy młode pokolenia, że każdy może zawsze dokonać wyboru i udzielić pomocy innym ludziom i chronić godność ludzką oraz że instytucje publiczne mają obowiązkek stawiać za wzór osoby chroniące innych przed prześladowaniami motywowanymi nienawiścią, Parlament Europejski wspiera apel najbardziej znamienitych obywateli o ustanowienie Europejskiego Dnia Pamięci o Sprawiedliwych w celu uczczenia w dniu 6 marca osób, które stawiły swą indywidualną podstawą opór zbroniom przeciw ludzkości i totalitaryzmowi”.

2013

Decyzja o utworzeniu Warszawskiego Ogrodu Sprawiedliwych

W warszawskim Domu Spotkań z Historią ukonstytuował się pod przewodnictwem Tadeusza Mazowieckiego Komitet Honorowy Europejskiego Dnia Pamięci o Sprawiedliwych. Komitet za cel swojej działalności uznał promowanie idei Sprawiedliwych, przede wszystkim ze względu na jej edukacyjny potencjał i aktywne wspieranie obchodów tegoświęta w Polsce oraz podejmowanie działań zmierzających do utworzenia Warszawskiego Ogrodu Sprawiedliwych. Komitet Ogrodu Sprawiedliwych w Warszawie przyjął propozycję Dzielnicy Wola o ulokowaniu Ogrodu na skwerze gen. Jana Jura-Gorzechowskiego. 

2014

Otwarcie pierwszego
w Polsce Ogrodu Sprawiedliwych

Każdego roku wyrastać tu będą drzewka dedykowane tym w Europie i poza nią, którzy ratowali życie innych lub występowali w obronie ludzkiej godności - w czasie nazimu i komunizmu, ludobójstw, masowych mordów, zbrodni przeciwko ludzkości, popełnionych w XX i XXI wieku.


Pierwszymi uhonorowanymi są: Marek Edelman, Magdalena Grodzka-Gużkowska, Jan Karski (Jan Kozielewski), Antonia Locatelli, Tadeusz Mazowiecki, Anna Politkowska. Dzięki inicjatywie włoskiej fundacji "Gariwo" otworzonych już zostało kilkadziesiąt Ogrodów Sprawiedliwych na świecie.


>>>>

Lista Ogrodów Sprawiedliwych
na Świecie:

Komitet
Fundacji Ogród Sprawiedliwych

Agnieszka Bieńczyk-Missala

przewodnicząca Komitetu Fundacji Ogród Sprawiedliwych

Wojciech Białożyt

członek zarządu Fundacji Centrum
im. prof. Bronisława Geremka

Francesco M. Cataluccio

przedstawiciel fundacji GARIWO w Polsce

Bogdan Białek

prezes Stowarzyszenia im. Jana Karskiego

Alicja Bartuś

kierowniczka Oświęcimskiego Instytutu Praw Człowieka

Konstanty Gebert

dziennikarz, publicysta, wykładowca akademicki, tłumacz, założyciel miesięcznika „Midrasz”

Piotr Jakubowski

dyrektor Domu Spotkań z Historią

Artur Jóźwik

dyrektor Biura Kultury w Urzędzie m. st. Warszawy

Urszula Kierzkowska

burmistrz dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy

Maja Komorowska

aktorka filmowa i teatralna

Lena Kolarska-Bobińska

socjolog, profesor nauk humanistycznych

Zbigniew Nosowski

publicysta, redaktor naczelny kwartalnika „Więź”

Wacław Oszajca

jezuita, publicysta, współzałożyciel i członek rady programowej Wschodniej Fundacji Kultury „Akcent”

Adam Daniel Rotfeld

profesor nauk humanistycznych, dyplomata, członek rady Fundacji Służby Rzeczpospolitej

Paula Sawicka

przewodnicząca Rady Programowej OR

Michael Joseph Schudrich

Naczelny Rabin Polski,  członek Kolegium Społecznego Muzeum Historii Żydów Polskich Polin

Zygmunt Stępiński

dyrektor Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN

Anna Stupnicka-Bando

prezeska Polskiego Towarzystwa Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata

Róża Thun

działaczka polityczna, posłanka do Parlamentu Europejskiego

Józef Wancer

członek Rady i Przewodniczący Komisji Finansowej Fundacji Auschwitz-Birkenau

Ewa Wierzyńska

dyrektorka Fundacji Edukacyjnej Jana Karskiego, inicjatorka i kierowniczka programu edukacyjnego „Jan Karski: Niedokończona Misja”, realizowanego w ramach projektu przy Muzeum Historii Polski

Małgorzata Zakrzewska

Radna m.st. Warszawy, Wiceprzewodnicząca Komisji Kultury i Promocji

Anna Ziarkowska

Prezeska Zarządu Fundacji Ogród Sprawiedliwych

Rada Fundacji

Wojciech Soczewica

przewodniczący Rady Fundacji
Ogród Sprawiedliwych

Francesco M. Cataluccio

Konstanty Gebert

Piotr Jakubowski

Józef Wancer

Fundatorzy Fundacji

Fundacja Auschwitz-Birkenau

GARIWO

Józef Wancer

Zarząd Fundacji

Anna Ziarkowska

Prezeska Zarządu Fundacji Ogród Sprawiedliwych

Dorota Batorska

członkini Zarządu

Dział
edukacji

Justyna Dominiak

koordynatorka projektów edukacyjnych

Adam Rębacz

współpraca z nauczycielami

Droga do Fundacji Ogrodu Sprawiedliwych

Idea założenia warszawskiego Ogrodu narodziła się w trakcie pierwszych obchodów Europejskiego Dnia Pamięci o Sprawiedliwych – 6 marca 2013 – z inspiracji włoskiej fundacji GARIWO. Komitet Ogrodu Sprawiedliwych w Warszawie przyjął propozycję Dzielnicy Wola ulokowaniu Ogrodu na skwerze gen. Jana Jura-Gorzechowskiego. Każdego roku wyrastają tu drzewka dedykowane tym, którzy ratowali życie innych lub występowali w obronie ludzkiej godności – w czasie nazizmu i komunizmu, ludobójstw, masowych mordów, zbrodni przeciw ludzkości, popełnionych w XX i XXI wieku.

2003

Zaczęło się we Włoszech

Pierwszy Ogród Sprawiedliwych został otwarty w 2003 roku w Mediolanie z inicjatywy włoskiej fundacji GARIWO.

www.en.gariwo.net2011

Apel do Parlamentu Europejskiego

Komitet Światowego Ogrodu Sprawiedliwych „Gariwo” zaczyna zbierać podpisy pod apelem do Parlamentu Europejskiego o ustanowienie Europejskiego Dnia Pamięci o Sprawiedliwych: „Sprawiedliwi ocalili honor Europy w czasie Shoah i sprawili, że nie utraciliśmy wiary w ludzkość. (...) Dziś za Sprawiedliwych uważamy również tych, którzy sprzeciwiali się ludobójstwu Ormian, udzielali pomocy ofiarom wojny w Ruandzie, Kambodży i w czasie czystek etnicznych w byłej Jugosławii. Na miano Sprawiedliwych zasługują również ci, którzy występowali w obronie godności i wolności w reżimach totalitarnych i nie zawahali się otwarcie mówić o zbrodniczym systemie gułagów.


To oni swoją odwagą przyczynili się do zjednoczenia Europy. Przykłady te mają wymiar uniwersalny. Zachęcają nas do pielęgnowania dziedzictwa Sprawiedliwych i zdecydowanego sprzeciwu wobec wszelkich form rasizmu, dyskryminacji etnicznej, społecznej, politycznej i religijnej. (...) Świat, w którym żyjemy, nie jest wolny od konfliktów, co szczególnie powinno nas skłaniać do przypominania o czynach Sprawiedliwych, wskazywać na wartość Dobra”. Pod apelem podpisują się m.in. Umberto Eco, Dario Fo, Swietłana Broz, Marc-Henri Fermont, Daniel J. Goldhagen, Aleksander Kwaśniewski, Władysław Bartoszewski i Tadeusz Mazowiecki.

2012

6 marca Europejski Dzień Pamięci o Sprawiedliwych

0 maja 2012 roku Parlameny Europejski przyjmuje rezolucję ustanawiającą dzień 6 marca Europejskim Dniem Pamięci o Sprawiedliwych. 6 marca to data śmierci Mosze Bejskiego, urodzonego w podkrakowskich Działoszycach, inicjatora Ogrodu Sprawiedliwych w Jerozolimie oraz współtwórcy definicji „Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata” (1953).


„Mając na uwadze, że pamięć o czynieniu dobra ma podstawowe znaczenie dla procesu integracji europejskiej, ponieważ uczy młode pokolenia, że każdy może zawsze dokonać wyboru i udzielić pomocy innym ludziom i chronić godność ludzką oraz że instytucje publiczne mają obowiązkek stawiać za wzór osoby chroniące innych przed prześladowaniami motywowanymi nienawiścią, Parlament Europejski wspiera apel najbardziej znamienitych obywateli o ustanowienie Europejskiego Dnia Pamięci o Sprawiedliwych w celu uczczenia w dniu 6 marca osób, które stawiły swą indywidualną podstawą opór zbroniom przeciw ludzkości i totalitaryzmowi”.

2013

Decyzja o utworzeniu Warszawskiego Ogrodu Sprawiedliwych

W warszawskim Domu Spotkań z Historią ukonstytuował się pod przewodnictwem Tadeusza Mazowieckiego Komitet Honorowy Europejskiego Dnia Pamięci o Sprawiedliwych. Komitet za cel swojej działalności uznał promowanie idei Sprawiedliwych, przede wszystkim ze względu na jej edukacyjny potencjał i aktywne wspieranie obchodów tegoświęta w Polsce oraz podejmowanie działań zmierzających do utworzenia Warszawskiego Ogrodu Sprawiedliwych. Komitet Ogrodu Sprawiedliwych w Warszawie przyjął propozycję Dzielnicy Wola o ulokowaniu Ogrodu na skwerze gen. Jana Jura-Gorzechowskiego. 

2014

Otwarcie pierwszego w Polsce Ogrodu Sprawiedliwych

Każdego roku wyrastać tu będą drzewka dedykowane tym w Europie i poza nią, którzy ratowali życie innych lub występowali w obronie ludzkiej godności - w czasie nazimu i komunizmu, ludobójstw, masowych mordów, zbrodni przeciwko ludzkości, popełnionych w XX i XXI wieku.


Pierwszymi uhonorowanymi są: Marek Edelman, Magdalena Grodzka-Gużkowska, Jan Karski (Jan Kozielewski), Antonia Locatelli, Tadeusz Mazowiecki, Anna Politkowska. Dzięki inicjatywie włoskiej fundacji "Gariwo" otworzonych już zostało kilkadziesiąt Ogrodów Sprawiedliwych na świecie.


>>>>

Lista Ogrodów Sprawiedliwych na Świecie:

Komitet Fundacji Ogród Sprawiedliwych

Agnieszka Bieńczyk-Missala

przewodnicząca Komitetu Fundacji Ogród Sprawiedliwych

Wojciech Białożyt

członek zarządu Fundacji Centrum
im. prof. Bronisława Geremka

Francesco M. Cataluccio

przedstawiciel fundacji GARIWO w Polsce

Bogdan Białek

prezes Stowarzyszenia im. Jana Karskiego

Alicja Bartuś

kierowniczka Oświęcimskiego Instytutu Praw Człowieka

Konstanty Gebert

dziennikarz, publicysta, wykładowca akademicki, tłumacz, założyciel miesięcznika „Midrasz”

Piotr Jakubowski

dyrektor Domu Spotkań z Historią

Artur Jóźwik

dyrektor Biura Kultury w Urzędzie m. st. Warszawy

Urszula Kierzkowska

burmistrz dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy

Maja Komorowska

aktorka filmowa i teatralna

Lena Kolarska-Bobińska

socjolog, profesor nauk humanistycznych

Zbigniew Nosowski

publicysta, redaktor naczelny kwartalnika „Więź”

Wacław Oszajca

jezuita, publicysta, współzałożyciel i członek rady programowej Wschodniej Fundacji Kultury „Akcent”

Adam Daniel Rotfeld

profesor nauk humanistycznych, dyplomata, członek rady Fundacji Służby Rzeczpospolitej

Paula Sawicka

przewodnicząca Rady Programowej OR

Michael Joseph Schudrich

Naczelny Rabin Polski,  członek Kolegium Społecznego Muzeum Historii Żydów Polskich Polin

Zygmunt Stępiński

dyrektor Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN

Anna Stupnicka-Bando

prezeska Polskiego Towarzystwa Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata

Róża Thun

działaczka polityczna, posłanka do Parlamentu Europejskiego

Józef Wancer

członek Rady i Przewodniczący Komisji Finansowej Fundacji Auschwitz-Birkenau

Ewa Wierzyńska

dyrektorka Fundacji Edukacyjnej Jana Karskiego, inicjatorka i kierowniczka programu edukacyjnego „Jan Karski: Niedokończona Misja”, realizowanego w ramach projektu przy Muzeum Historii Polski

Małgorzata Zakrzewska

Radna m.st. Warszawy, Wiceprzewodnicząca Komisji Kultury i Promocji

Anna Ziarkowska

Prezeska Zarządu Fundacji Ogród Sprawiedliwych

Rada
Fundacji

Wojciech Soczewica

przewodniczący Rady Fundacji
Ogród Sprawiedliwych

Francesco M. Cataluccio

Konstanty Gebert

Piotr Jakubowski

Józef Wancer

Fundatorzy
Fundacji

Fundacja Auschwitz-Birkenau

GARIWO

Józef Wancer

Zarząd
Fundacji

Anna Ziarkowska

Prezeska Zarządu Fundacji Ogród Sprawiedliwych

Dorota Batorska

członkini Zarządu

Dział
edukacji

Justyna Dominiak

koordynatorka projektów edukacyjnych

Adam Rębacz

współpraca z nauczycielami

adres ogrodu

skwer Generała
Jana Jura-Gorzechowskiego,
01-023 Warszawapartnerzy

kontakt / FUNDACJA

Anna Ziarkowska
Prezeska Zarządu Fundacji Ogród Sprawiedliwych


+48 22 255 05 05

anna.ziarkowska@ogrodsprawiedliwych.pl

Dorota Batorska
dyrektorka biura Fundacji


biuro@ogrodsprawiedliwych.pl

Fundacja Ogród Sprawiedliwych

ul. Karowa 20,

00-324 Warszawa

adres ogrodu

skwer Generała
Jana Jura-Gorzechowskiego,
01-023 Warszawa

kontakt / FUNDACJA

Anna Ziarkowska
Prezeska Zarządu Fundacji
Ogród Sprawiedliwych


+48 22 255 05 05

anna.ziarkowska@ogrodsprawiedliwych.pl

Dorota Batorska
dyrektorka biura Fundacji


biuro@ogrodsprawiedliwych.pl

Fundacja Ogród Sprawiedliwych

ul. Karowa 20,

00-324 Warszawa

partnerzy

adres ogrodu

skwer Generała
Jana Jura-Gorzechowskiego,
01-023 Warszawa

partnerzy

kontakt / FUNDACJA

Anna Ziarkowska
Prezeska Zarządu Fundacji Ogród Sprawiedliwych


+48 22 255 05 05

anna.ziarkowska@ogrodsprawiedliwych.pl

Dorota Batorska
dyrektorka biura Fundacji


biuro@ogrodsprawiedliwych.pl

Fundacja Ogród Sprawiedliwych

ul. Karowa 20,

00-324 Warszawa