garden address

General
Jan Jura-Gorzechowski Square,
01-023 Warsaw

contact / FOUNDATION

Anna Ziarkowska
President of the Board of the
Garden of the Righteous Foundation


+48 22 255 05 05

anna.ziarkowska@ogrodsprawiedliwych.pl

Dorota Batorska
Director of the Foundation's office


biuro@ogrodsprawiedliwych.pl

Garden of the Righteous Foundation

ul. Karowa 20,

00-324 Warsaw

partners

garden address

General
Jan Jura-Gorzechowski Square,
01-023 Warsaw

contact / FOUNDATION

Anna Ziarkowska
President of the Board of the
Garden of the Righteous Foundation


+48 22 255 05 05

anna.ziarkowska@ogrodsprawiedliwych.pl

Dorota Batorska
Director of the Foundation's office


biuro@ogrodsprawiedliwych.pl

Garden of the Righteous Foundation

ul. Karowa 20,

00-324 Warsaw

partners

garden address

General
Jan Jura-Gorzechowskiego Square,
01-023 Warsaw

partners

kontakt / FUNDACJA

Anna Ziarkowska
President of the Management Board of the Garden of the Righteous Foundation


+48 22 255 05 05

anna.ziarkowska@ogrodsprawiedliwych.pl

Dorota Batorska
Director of the Foundation's office


biuro@ogrodsprawiedliwych.pl

Garden of the Righteous Foundation

ul. Karowa 20,

00-324 Warsaw

garden address

General
Jan Jura-Gorzechowskiego Square,
01-023 Warsaw

partners

kontakt / FUNDACJA

Anna Ziarkowska
President of the Management Board of the Garden of the Righteous Foundation


+48 22 255 05 05

anna.ziarkowska@ogrodsprawiedliwych.pl

Dorota Batorska
Director of the Foundation's office


biuro@ogrodsprawiedliwych.pl

Garden of the Righteous Foundation

ul. Karowa 20,

00-324 Warsaw

Jacek Kuroń

1934 – 2004 Polityk, działacz opozycji antykomunistycznej, współtwórca Komitetu Obrony Robotników, więzień polityczny, minister w rządach III RP, kawaler Orderu Orła Białego.

„Wiedziałem jedno – tego ojciec uczył mnie od małego – że mam obowiązek być po stronie słabszego: to mus.”

Z wykształcenia historyk, Kuroń był przede wszystkim działaczem społecznym. W młodości, w latach 50., działał w Związku Młodzieży Polskiej i w Związku Harcerstwa Polskiego (współtworzył tzw. Hufiec Walterowski), był członkiem PZPR. W latach 60. rozpoczęła się jego aktywność opozycyjna, za którą był wielokrotnie więziony. W 1965 roku wraz z Karolem Modzelewskim opublikował „List otwarty do członków PZPR” wskazujący na konflikt pomiędzy klasą robotniczą a biurokracją partyjną. W roku 1968 został jednym z nieformalnych liderów ruchu studenckiego, w 1975 roku inicjatorem i sygnatariuszem „Listu 59” do Sejmu PRL przeciwko planowanym zmianom w Konstytucji. Był współtwórcą Komitetu Obrony Robotników i KSS „KOR”, a także doradcą NSZZ „Solidarność”. Brał udział w obradach Okrągłego Stołu, a po roku 1989 dwukrotnie pełnił funkcję ministra pracy i polityki socjalnej. Przez całe swoje życie walczył o prawa ludzi słabszych, dyskryminowanych i krzywdzonych. Był człowiekiem dialogu, dążył do pojednania. Szczególnie leżała mu na sercu sprawa stosunków polsko-ukraińskich i wzajemnego zrozumienia trudnej historii. Jako przewodniczący sejmowej komisji ds mniejszości narodowych i etnicznych pilotował ustawę zapewniającą mniejszościom pełnię praw obywatelskich.

Jacek Kuroń

1934 – 2004 Polityk, działacz opozycji antykomunistycznej, współtwórca Komitetu Obrony Robotników, więzień polityczny, minister w rządach III RP, kawaler Orderu Orła Białego.

„Wiedziałem jedno – tego ojciec uczył mnie od małego – że mam obowiązek być po stronie słabszego: to mus.”

Z wykształcenia historyk, Kuroń był przede wszystkim działaczem społecznym. W młodości, w latach 50., działał w Związku Młodzieży Polskiej i w Związku Harcerstwa Polskiego (współtworzył tzw. Hufiec Walterowski), był członkiem PZPR. W latach 60. rozpoczęła się jego aktywność opozycyjna, za którą był wielokrotnie więziony. W 1965 roku wraz z Karolem Modzelewskim opublikował „List otwarty do członków PZPR” wskazujący na konflikt pomiędzy klasą robotniczą a biurokracją partyjną. W roku 1968 został jednym z nieformalnych liderów ruchu studenckiego, w 1975 roku inicjatorem i sygnatariuszem „Listu 59” do Sejmu PRL przeciwko planowanym zmianom w Konstytucji. Był współtwórcą Komitetu Obrony Robotników i KSS „KOR”, a także doradcą NSZZ „Solidarność”. Brał udział w obradach Okrągłego Stołu, a po roku 1989 dwukrotnie pełnił funkcję ministra pracy i polityki socjalnej. Przez całe swoje życie walczył o prawa ludzi słabszych, dyskryminowanych i krzywdzonych. Był człowiekiem dialogu, dążył do pojednania. Szczególnie leżała mu na sercu sprawa stosunków polsko-ukraińskich i wzajemnego zrozumienia trudnej historii. Jako przewodniczący sejmowej komisji ds mniejszości narodowych i etnicznych pilotował ustawę zapewniającą mniejszościom pełnię praw obywatelskich.

Jacek Kuroń

1934 – 2004 Polityk, działacz opozycji antykomunistycznej, współtwórca Komitetu Obrony Robotników, więzień polityczny, minister w rządach III RP, kawaler Orderu Orła Białego.

„Wiedziałem jedno – tego ojciec uczył mnie od małego – że mam obowiązek być po stronie słabszego: to mus.”

Z wykształcenia historyk, Kuroń był przede wszystkim działaczem społecznym. W młodości, w latach 50., działał w Związku Młodzieży Polskiej i w Związku Harcerstwa Polskiego (współtworzył tzw. Hufiec Walterowski), był członkiem PZPR. W latach 60. rozpoczęła się jego aktywność opozycyjna, za którą był wielokrotnie więziony. W 1965 roku wraz z Karolem Modzelewskim opublikował „List otwarty do członków PZPR” wskazujący na konflikt pomiędzy klasą robotniczą a biurokracją partyjną. W roku 1968 został jednym z nieformalnych liderów ruchu studenckiego, w 1975 roku inicjatorem i sygnatariuszem „Listu 59” do Sejmu PRL przeciwko planowanym zmianom w Konstytucji. Był współtwórcą Komitetu Obrony Robotników i KSS „KOR”, a także doradcą NSZZ „Solidarność”. Brał udział w obradach Okrągłego Stołu, a po roku 1989 dwukrotnie pełnił funkcję ministra pracy i polityki socjalnej. Przez całe swoje życie walczył o prawa ludzi słabszych, dyskryminowanych i krzywdzonych. Był człowiekiem dialogu, dążył do pojednania. Szczególnie leżała mu na sercu sprawa stosunków polsko-ukraińskich i wzajemnego zrozumienia trudnej historii. Jako przewodniczący sejmowej komisji ds mniejszości narodowych i etnicznych pilotował ustawę zapewniającą mniejszościom pełnię praw obywatelskich.

Jacek Kuroń

1934 – 2004 Polityk, działacz opozycji antykomunistycznej, współtwórca Komitetu Obrony Robotników, więzień polityczny, minister w rządach III RP, kawaler Orderu Orła Białego.

„Wiedziałem jedno – tego ojciec uczył mnie od małego – że mam obowiązek być po stronie słabszego: to mus.”

Z wykształcenia historyk, Kuroń był przede wszystkim działaczem społecznym. W młodości, w latach 50., działał w Związku Młodzieży Polskiej i w Związku Harcerstwa Polskiego (współtworzył tzw. Hufiec Walterowski), był członkiem PZPR. W latach 60. rozpoczęła się jego aktywność opozycyjna, za którą był wielokrotnie więziony. W 1965 roku wraz z Karolem Modzelewskim opublikował „List otwarty do członków PZPR” wskazujący na konflikt pomiędzy klasą robotniczą a biurokracją partyjną. W roku 1968 został jednym z nieformalnych liderów ruchu studenckiego, w 1975 roku inicjatorem i sygnatariuszem „Listu 59” do Sejmu PRL przeciwko planowanym zmianom w Konstytucji. Był współtwórcą Komitetu Obrony Robotników i KSS „KOR”, a także doradcą NSZZ „Solidarność”. Brał udział w obradach Okrągłego Stołu, a po roku 1989 dwukrotnie pełnił funkcję ministra pracy i polityki socjalnej. Przez całe swoje życie walczył o prawa ludzi słabszych, dyskryminowanych i krzywdzonych. Był człowiekiem dialogu, dążył do pojednania. Szczególnie leżała mu na sercu sprawa stosunków polsko-ukraińskich i wzajemnego zrozumienia trudnej historii. Jako przewodniczący sejmowej komisji ds mniejszości narodowych i etnicznych pilotował ustawę zapewniającą mniejszościom pełnię praw obywatelskich.

Jacek Kuroń

1934 – 2004 Polityk, działacz opozycji antykomunistycznej, współtwórca Komitetu Obrony Robotników, więzień polityczny, minister w rządach III RP, kawaler Orderu Orła Białego.

„Wiedziałem jedno – tego ojciec uczył mnie od małego – że mam obowiązek być po stronie słabszego: to mus.”

Z wykształcenia historyk, Kuroń był przede wszystkim działaczem społecznym. W młodości, w latach 50., działał w Związku Młodzieży Polskiej i w Związku Harcerstwa Polskiego (współtworzył tzw. Hufiec Walterowski), był członkiem PZPR. W latach 60. rozpoczęła się jego aktywność opozycyjna, za którą był wielokrotnie więziony. W 1965 roku wraz z Karolem Modzelewskim opublikował „List otwarty do członków PZPR” wskazujący na konflikt pomiędzy klasą robotniczą a biurokracją partyjną. W roku 1968 został jednym z nieformalnych liderów ruchu studenckiego, w 1975 roku inicjatorem i sygnatariuszem „Listu 59” do Sejmu PRL przeciwko planowanym zmianom w Konstytucji. Był współtwórcą Komitetu Obrony Robotników i KSS „KOR”, a także doradcą NSZZ „Solidarność”. Brał udział w obradach Okrągłego Stołu, a po roku 1989 dwukrotnie pełnił funkcję ministra pracy i polityki socjalnej. Przez całe swoje życie walczył o prawa ludzi słabszych, dyskryminowanych i krzywdzonych. Był człowiekiem dialogu, dążył do pojednania. Szczególnie leżała mu na sercu sprawa stosunków polsko-ukraińskich i wzajemnego zrozumienia trudnej historii. Jako przewodniczący sejmowej komisji ds mniejszości narodowych i etnicznych pilotował ustawę zapewniającą mniejszościom pełnię praw obywatelskich.

garden address

General Jan Jura-Gorzechowski Square,
01-023 Warsawpartners

contact / FOUNDATION

Anna Ziarkowska
President of the Board of the Garden of the Righteous Foundation


+48 22 255 05 05

anna.ziarkowska@ogrodsprawiedliwych.pl

Dorota Batorska
Director of the Foundation's office


biuro@ogrodsprawiedliwych.pl

Garden of the Righteous Foundation

ul. Karowa 20,

00-324 Warsaw

garden address

General
Jan Jura-Gorzechowskiego Square,
01-023 Warsaw

partners

kontakt / FUNDACJA

Anna Ziarkowska
President of the Management Board of the Garden of the Righteous Foundation


+48 22 255 05 05

anna.ziarkowska@ogrodsprawiedliwych.pl

Dorota Batorska
Director of the Foundation's office


biuro@ogrodsprawiedliwych.pl

Garden of the Righteous Foundation

ul. Karowa 20,

00-324 Warsaw

garden address

General
Jan Jura-Gorzechowski Square,
01-023 Warsaw

contact / FOUNDATION

Anna Ziarkowska
President of the Board of the
Garden of the Righteous Foundation


+48 22 255 05 05

anna.ziarkowska@ogrodsprawiedliwych.pl

Dorota Batorska
Director of the Foundation's office


biuro@ogrodsprawiedliwych.pl

Garden of the Righteous Foundation

ul. Karowa 20,

00-324 Warsaw

partners