garden address

General
Jan Jura-Gorzechowski Square,
01-023 Warsaw

contact / FOUNDATION

Anna Ziarkowska
President of the Board of the
Garden of the Righteous Foundation


+48 22 255 05 05

anna.ziarkowska@ogrodsprawiedliwych.pl

Dorota Batorska
Director of the Foundation's office


biuro@ogrodsprawiedliwych.pl

Garden of the Righteous Foundation

ul. Karowa 20,

00-324 Warsaw

partners

garden address

General
Jan Jura-Gorzechowski Square,
01-023 Warsaw

contact / FOUNDATION

Anna Ziarkowska
President of the Board of the
Garden of the Righteous Foundation


+48 22 255 05 05

anna.ziarkowska@ogrodsprawiedliwych.pl

Dorota Batorska
Director of the Foundation's office


biuro@ogrodsprawiedliwych.pl

Garden of the Righteous Foundation

ul. Karowa 20,

00-324 Warsaw

partners

garden address

General
Jan Jura-Gorzechowskiego Square,
01-023 Warsaw

partners

kontakt / FUNDACJA

Anna Ziarkowska
President of the Management Board of the Garden of the Righteous Foundation


+48 22 255 05 05

anna.ziarkowska@ogrodsprawiedliwych.pl

Dorota Batorska
Director of the Foundation's office


biuro@ogrodsprawiedliwych.pl

Garden of the Righteous Foundation

ul. Karowa 20,

00-324 Warsaw

garden address

General
Jan Jura-Gorzechowskiego Square,
01-023 Warsaw

partners

kontakt / FUNDACJA

Anna Ziarkowska
President of the Management Board of the Garden of the Righteous Foundation


+48 22 255 05 05

anna.ziarkowska@ogrodsprawiedliwych.pl

Dorota Batorska
Director of the Foundation's office


biuro@ogrodsprawiedliwych.pl

Garden of the Righteous Foundation

ul. Karowa 20,

00-324 Warsaw

Andrzej i Klemens Szeptyccy

Andrzej Szeptycki (1865 – 1944), Klemens Szeptycki (1869 – 1951). Andrzej Szeptycki – duchowny greckokatolicki, biskup stanisławowski (1899–1900), metropolita lwowski i halicki (1900–1944). Klemens Szeptycki – duchowny greckokatolicki, studyta, ihumen (1926–1944), a następnie archimandryta klasztoru w Uniowie (1944–1951).

Pochodzący ze spolonizowanej rodziny w Galicji Wschodniej, bracia Szeptyccy na początku XX wieku poświęcili się działaniom na rzecz społeczności ukraińskiej i przeciwdziałaniu konfliktu polsko-ukraińskiego. Andrzej, jako metropolita lwowski, wspierał ukraiński rozwój i aspiracje niepodległościowe, potępiając jednocześnie zbrodnie nacjonalistów. Klemens był jego najbliższym współpracownikiem. Podczas II wojny światowej Andrzej bardzo krytycznie odnosił się do ideologii komunistycznej i narodowo-socjalistycznej, informując Watykan o zbrodniach sowieckich i niemieckich. Dążył zarazem do ustanowienia modus vivendi z okupantami, które pozwoliłoby na przetrwanie Kościoła greckokatolickiego i jego wiernych. Otwarcie występował w obronie Żydów. Dzięki pomocy udzielanej w klasztorach, a koordynowanej przez Klemensa, uratowało się co najmniej 150 Żydów, przede wszystkim dzieci, w tym Adam Daniel Rotfeld, późniejszy minister spraw zagranicznych RP. Ocalały tak pisał o braciach Szeptyckich: „Mieli odwagę stawiać czoła złu, które panoszyło się nie tylko wśród okupantów. […] W dzisiejszej Ukrainie ich pełne poświęceń życie stawiane jest za przykład i wzór do naśladowania, że nawet w trudnych i dramatycznych czasach można i warto być przyzwoitym”.

Andrzej i Klemens Szeptyccy

Andrzej Szeptycki (1865 – 1944), Klemens Szeptycki (1869 – 1951). Andrzej Szeptycki – duchowny greckokatolicki, biskup stanisławowski (1899–1900), metropolita lwowski i halicki (1900–1944). Klemens Szeptycki – duchowny greckokatolicki, studyta, ihumen (1926–1944), a następnie archimandryta klasztoru w Uniowie (1944–1951).

Pochodzący ze spolonizowanej rodziny w Galicji Wschodniej, bracia Szeptyccy na początku XX wieku poświęcili się działaniom na rzecz społeczności ukraińskiej i przeciwdziałaniu konfliktu polsko-ukraińskiego. Andrzej, jako metropolita lwowski, wspierał ukraiński rozwój i aspiracje niepodległościowe, potępiając jednocześnie zbrodnie nacjonalistów. Klemens był jego najbliższym współpracownikiem. Podczas II wojny światowej Andrzej bardzo krytycznie odnosił się do ideologii komunistycznej i narodowo-socjalistycznej, informując Watykan o zbrodniach sowieckich i niemieckich. Dążył zarazem do ustanowienia modus vivendi z okupantami, które pozwoliłoby na przetrwanie Kościoła greckokatolickiego i jego wiernych. Otwarcie występował w obronie Żydów. Dzięki pomocy udzielanej w klasztorach, a koordynowanej przez Klemensa, uratowało się co najmniej 150 Żydów, przede wszystkim dzieci, w tym Adam Daniel Rotfeld, późniejszy minister spraw zagranicznych RP. Ocalały tak pisał o braciach Szeptyckich: „Mieli odwagę stawiać czoła złu, które panoszyło się nie tylko wśród okupantów. […] W dzisiejszej Ukrainie ich pełne poświęceń życie stawiane jest za przykład i wzór do naśladowania, że nawet w trudnych i dramatycznych czasach można i warto być przyzwoitym”.

Andrzej i Klemens Szeptyccy

Andrzej Szeptycki (1865 – 1944), Klemens Szeptycki (1869 – 1951). Andrzej Szeptycki – duchowny greckokatolicki, biskup stanisławowski (1899–1900), metropolita lwowski i halicki (1900–1944). Klemens Szeptycki – duchowny greckokatolicki, studyta, ihumen (1926–1944), a następnie archimandryta klasztoru w Uniowie (1944–1951).

Pochodzący ze spolonizowanej rodziny w Galicji Wschodniej, bracia Szeptyccy na początku XX wieku poświęcili się działaniom na rzecz społeczności ukraińskiej i przeciwdziałaniu konfliktu polsko-ukraińskiego. Andrzej, jako metropolita lwowski, wspierał ukraiński rozwój i aspiracje niepodległościowe, potępiając jednocześnie zbrodnie nacjonalistów. Klemens był jego najbliższym współpracownikiem. Podczas II wojny światowej Andrzej bardzo krytycznie odnosił się do ideologii komunistycznej i narodowo-socjalistycznej, informując Watykan o zbrodniach sowieckich i niemieckich. Dążył zarazem do ustanowienia modus vivendi z okupantami, które pozwoliłoby na przetrwanie Kościoła greckokatolickiego i jego wiernych. Otwarcie występował w obronie Żydów. Dzięki pomocy udzielanej w klasztorach, a koordynowanej przez Klemensa, uratowało się co najmniej 150 Żydów, przede wszystkim dzieci, w tym Adam Daniel Rotfeld, późniejszy minister spraw zagranicznych RP. Ocalały tak pisał o braciach Szeptyckich: „Mieli odwagę stawiać czoła złu, które panoszyło się nie tylko wśród okupantów. […] W dzisiejszej Ukrainie ich pełne poświęceń życie stawiane jest za przykład i wzór do naśladowania, że nawet w trudnych i dramatycznych czasach można i warto być przyzwoitym”.

Andrzej i Klemens Szeptyccy

Andrzej Szeptycki (1865 – 1944), Klemens Szeptycki (1869 – 1951). Andrzej Szeptycki – duchowny greckokatolicki, biskup stanisławowski (1899–1900), metropolita lwowski i halicki (1900–1944). Klemens Szeptycki – duchowny greckokatolicki, studyta, ihumen (1926–1944), a następnie archimandryta klasztoru w Uniowie (1944–1951).

Pochodzący ze spolonizowanej rodziny w Galicji Wschodniej, bracia Szeptyccy na początku XX wieku poświęcili się działaniom na rzecz społeczności ukraińskiej i przeciwdziałaniu konfliktu polsko-ukraińskiego. Andrzej, jako metropolita lwowski, wspierał ukraiński rozwój i aspiracje niepodległościowe, potępiając jednocześnie zbrodnie nacjonalistów. Klemens był jego najbliższym współpracownikiem. Podczas II wojny światowej Andrzej bardzo krytycznie odnosił się do ideologii komunistycznej i narodowo-socjalistycznej, informując Watykan o zbrodniach sowieckich i niemieckich. Dążył zarazem do ustanowienia modus vivendi z okupantami, które pozwoliłoby na przetrwanie Kościoła greckokatolickiego i jego wiernych. Otwarcie występował w obronie Żydów. Dzięki pomocy udzielanej w klasztorach, a koordynowanej przez Klemensa, uratowało się co najmniej 150 Żydów, przede wszystkim dzieci, w tym Adam Daniel Rotfeld, późniejszy minister spraw zagranicznych RP. Ocalały tak pisał o braciach Szeptyckich: „Mieli odwagę stawiać czoła złu, które panoszyło się nie tylko wśród okupantów. […] W dzisiejszej Ukrainie ich pełne poświęceń życie stawiane jest za przykład i wzór do naśladowania, że nawet w trudnych i dramatycznych czasach można i warto być przyzwoitym”.

Andrzej i Klemens Szeptyccy

Andrzej Szeptycki (1865 – 1944), Klemens Szeptycki (1869 – 1951). Andrzej Szeptycki – duchowny greckokatolicki, biskup stanisławowski (1899–1900), metropolita lwowski i halicki (1900–1944). Klemens Szeptycki – duchowny greckokatolicki, studyta, ihumen (1926–1944), a następnie archimandryta klasztoru w Uniowie (1944–1951).

Pochodzący ze spolonizowanej rodziny w Galicji Wschodniej, bracia Szeptyccy na początku XX wieku poświęcili się działaniom na rzecz społeczności ukraińskiej i przeciwdziałaniu konfliktu polsko-ukraińskiego. Andrzej, jako metropolita lwowski, wspierał ukraiński rozwój i aspiracje niepodległościowe, potępiając jednocześnie zbrodnie nacjonalistów. Klemens był jego najbliższym współpracownikiem. Podczas II wojny światowej Andrzej bardzo krytycznie odnosił się do ideologii komunistycznej i narodowo-socjalistycznej, informując Watykan o zbrodniach sowieckich i niemieckich. Dążył zarazem do ustanowienia modus vivendi z okupantami, które pozwoliłoby na przetrwanie Kościoła greckokatolickiego i jego wiernych. Otwarcie występował w obronie Żydów. Dzięki pomocy udzielanej w klasztorach, a koordynowanej przez Klemensa, uratowało się co najmniej 150 Żydów, przede wszystkim dzieci, w tym Adam Daniel Rotfeld, późniejszy minister spraw zagranicznych RP. Ocalały tak pisał o braciach Szeptyckich: „Mieli odwagę stawiać czoła złu, które panoszyło się nie tylko wśród okupantów. […] W dzisiejszej Ukrainie ich pełne poświęceń życie stawiane jest za przykład i wzór do naśladowania, że nawet w trudnych i dramatycznych czasach można i warto być przyzwoitym”.

garden address

General Jan Jura-Gorzechowski Square,
01-023 Warsawpartners

contact / FOUNDATION

Anna Ziarkowska
President of the Board of the Garden of the Righteous Foundation


+48 22 255 05 05

anna.ziarkowska@ogrodsprawiedliwych.pl

Dorota Batorska
Director of the Foundation's office


biuro@ogrodsprawiedliwych.pl

Garden of the Righteous Foundation

ul. Karowa 20,

00-324 Warsaw

garden address

General
Jan Jura-Gorzechowskiego Square,
01-023 Warsaw

partners

kontakt / FUNDACJA

Anna Ziarkowska
President of the Management Board of the Garden of the Righteous Foundation


+48 22 255 05 05

anna.ziarkowska@ogrodsprawiedliwych.pl

Dorota Batorska
Director of the Foundation's office


biuro@ogrodsprawiedliwych.pl

Garden of the Righteous Foundation

ul. Karowa 20,

00-324 Warsaw

garden address

General
Jan Jura-Gorzechowski Square,
01-023 Warsaw

contact / FOUNDATION

Anna Ziarkowska
President of the Board of the
Garden of the Righteous Foundation


+48 22 255 05 05

anna.ziarkowska@ogrodsprawiedliwych.pl

Dorota Batorska
Director of the Foundation's office


biuro@ogrodsprawiedliwych.pl

Garden of the Righteous Foundation

ul. Karowa 20,

00-324 Warsaw

partners